SOCIOKLIMA

Komplexný program prevencie

Program SOCIOKLIMA  je pedagogický nástroj určený pre bežnú prax v školách, je nenáročný na čas, miesto, administráciu aj realizáciu. Program SOCIOKLIMA umožňuje porozumieť dianiu v triede, prejavom správania niektorých žiakov. Poskytuje okamžitú optimálnu mieru informácií vo výstupe, ktorý ponúka odporúčania a smer ďalšej práce ako s jednotlivcami, tak s celou triedou.

Dva kurzy o využití programu SOCIOKLIMA

V letných a jesenných mesiacoch pre vás pripravujeme dva kurzy o využití programu SOCIOKLIMA.

Na sklonku letných prázdnin (30. – 31. 8.) sa uskutoční webinár Online dotazníky SOCIOKLIMA ako východisko pre prácu s triedou.
Viac o kurze >>>

V septembri a októbri prebehne v Olomouci nový 48-hodinový kurz Komplexné využitie metódy SOCIOKLIMA.
Naučte sa všetko, čo budete pri práci s diagnostickým nástrojom SOCIOKLIMA potrebovať >>>
!!! V prípade záujmu je možné kurz usporiadať aj na Slovensku (minimálna účasť 15 osôb).

Ponúkame

Online diagnostika triedy

Získajte okamžite komplexný obraz o triede. Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy...