SOCIOKLIMA

Komplexný program prevencie

Program SOCIOKLIMA  je pedagogický nástroj určený pre bežnú prax v školách, je nenáročný na čas, miesto, administráciu aj realizáciu. Program SOCIOKLIMA umožňuje porozumieť dianiu v triede, prejavom správania niektorých žiakov. Poskytuje okamžitú optimálnu mieru informácií vo výstupe, ktorý ponúka odporúčania a smer ďalšej práce ako s jednotlivcami, tak s celou triedou.

Termíny kurzov o využití programu SOCIOKLIMA

26.–27. 9 2023, Olomouc | Špecifické zručnosti pre prácu s metódou SOCIOKLIMA
Podľa počtu prihlásených prípadne online verzia Online dotazníky Socioklima ako východisko pre prácu s triedou.

9.–10. 11. a 8.-10. 11. 2023, Olomouc | Komplexné využitie metódy SOCIOKLIMA

Ponúkame

Online diagnostika triedy

Získajte okamžite komplexný obraz o triede. Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy...