SOCIOKLIMA

Komplexný program prevencie

Program SOCIOKLIMA  je pedagogický nástroj určený pre bežnú prax v školách, je nenáročný na čas, miesto, administráciu aj realizáciu. Program SOCIOKLIMA umožňuje porozumieť dianiu v triede, prejavom správania niektorých žiakov. Poskytuje okamžitú optimálnu mieru informácií vo výstupe, ktorý ponúka odporúčania a smer ďalšej práce ako s jednotlivcami, tak s celou triedou.

Kurz Online dotazníky SOCIOKLIMA ako východisko pre prácu s triedou - webinár

Srdečne vás pozývame na webinár Online dotazníky SOCIOKLIMA ako východisko pre prácu s triedou, ktorý prebehne 2. a 3. 3. 2022.

Online dotazníky sú súčasťou komplexného programu prevencie SOCIOKLIMA. Absolvovanie kurzu oprávňuje absolventov k práci s detailnými výstupmi online diagnostiky SOCIOKLIMA, prispieva k porozumeniu kontextu správania sa žiakov, ich individuálnym potrebám i dynamike skupiny. Obsahom kurzu je odovzdanie efektívneho modelu prevencie aj intervencie na tvorbu optimálnej klímy triedy.

Kurz prebehne online formou, pred zahájením obdržíte odkaz s prístupom na webinár (prostr. Google Meet).

Nezabudnite sa prihlásiť včas!  😉

Ponúkame

Online diagnostika triedy

Získajte okamžite komplexný obraz o triede. Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy...