SOCIOKLIMA

Komplexný program prevencie

Program SOCIOKLIMA  je pedagogický nástroj určený pre bežnú prax v školách, je nenáročný na čas, miesto, administráciu aj realizáciu. Program SOCIOKLIMA umožňuje porozumieť dianiu v triede, prejavom správania niektorých žiakov. Poskytuje okamžitú optimálnu mieru informácií vo výstupe, ktorý ponúka odporúčania a smer ďalšej práce ako s jednotlivcami, tak s celou triedou.

Termíny kurzov o využití programu SOCIOKLIMA

31. 1. a 1. 2. 2023 prebehne akreditovaný kurz zameraný na prácu s online dotazníkmi SOCIOKLIMA a najmä na prácu s ich výstupmi. Využívame možnosť akreditovaného webinára a obsahovo zhodného kurzu s názvom Online dotazníky SOCIOKLIMA ako východisko pre prácu s triedou (výmena za avizovaný prezenčný kurz). Po jeho absolvovaní máte oprávnenie pracovať s adresnými výstupmi dotazníkov.

>>> Kliknite tu pre prihlásenie <<<

Ďalšia možnosť je výcvik s názvom Komplexné využitie metódy SOCIOKLIMA. Kurz je prezenčný, koná sa v Brne
v termíne 15.–17. 2. a 1.–3. 3. 2023

Ponúkame

Online diagnostika triedy

Získajte okamžite komplexný obraz o triede. Pomocou online dotazníkov zisťujeme komplexný pohľad na štruktúru triedy...